PDA

View Full Version : Aktionen 1. Berufsausbung
 2. Schmied
 3. Koch
 4. Jger
 5. Unsere Pseudo "Schreiner"
 6. Aus dem Tagebuch eines Gefangenen
 7. S* dụng đồng hồ Nam - Mr Huệ: 0162.74.77.930
 8. S* dụng đồng hồ Dùng kim quay hiển thị - Mr Hạnh: 01634361357
 9. Mua đồng hồ Nữ - Mr Hạnh: 01634361357
 10. combo bao đũa – bao muỗng- bao tăm lót b*n.
 11. in bao đũa giá gốc – gia công dán bao đũa
 12. Giấy lót b*n ăn với nhiều k*ch thước khác
 13. combo túi giấy bánh mì – khăn ướt mini – bao tăm tiệt trùng
 14. in bao đũa giá gốc – gia công dán bao đũa
 15. combo túi bánh mì - bao giấy bánh mì
 16. Giấy lót chén muỗng nĩa đặc biệt
 17. in bao đũa giá rẽ giá đâu – gia công dán bao đũa
 18. in bao đũa cho nh* h*ng ở đâu?
 19. In Giấy b*n ăn trên nhiều chất liệu khác nhau
 20. combo túi giấy bánh mì – khăn ướt mini – bao tăm tiệt trùng