PDA

View Full Version : Tìm hiểu marketing âm thanhgithenhi
26.07.2018, 17:45
Chia sẻ êxito marketing
Bạn biết đấy, nếu bạn đang l* chủ doanh nghiệp vừa v* nhỏ hoặc những người đang kinh doanh, bạn nên t*p trung *t nhất 60% nguồn lực v*o marketing research pdf (http://www.oò.vn/marketing-khong-phuc-tap-chi-co-3-yeu-to-nay-thoi-lpbid264.html). Có rất nhiều người t*p trung quá nhiều v*o sản phẩm v* v*n h*nh.

Ý tôi không phải nói rằng bạn sẽ bán sản phẩm không tốt. Sản phẩm tốt l* điều đương nhiên.

Ý của tôi l* cần t*p trung để marketing cho sản phẩm tốt đó.

Ch*nh bởi tầm quan trọng của marketing nên tôi sẽ d*nh phần lớn thời gian chia sẻ về nó trong 3 ng*y sắp tới.

Khi nói đến marketing, có thể nhiều người l*m cho bạn cảm thấy nó rất phúc tạp, nhưng thực sự nó rất đơn giản.Marketing l* sự kết hợp của 3 yếu tố quan trọng sau:

+ Thị trường - l* những đối tượng m* bạn sẽ tiếp c*n

+ Thông điệp - l* những gì bạn bạn muốn đối tượng đó nh*n được

+ Phương tiện - l* cách thức bạn sẽ tiếp c*n nhóm đối tượng đó

Đơn giản đúng không?

Hãy bắt đầu với...THỊ TRƯỜNG

Bạn cần phải biết c*ng nhiều c*ng tốt về thị trường m* bạn nhắm đến, v* việc trả lời những câu hỏi đơn giản như: họ l* ai, họ ở đâu v* quan trọng hơn l* họ thực sự muốn gì, sẽ rất cần thiết.

Chìa khóa của marketing l* ch*o h*ng cho khách h*ng những gì họ muốn, sau đó cung cấp cho họ những gì họ cần để đạt được điều họ muốn.

Tiếp theo l*...

THÔNG ĐIỆP

Khi bạn hiểu thị trường, bạn có thể bắt đầu tạo ra những lợi điểm bán h*ng độc nhất hay còn gọi l* USP.

Nó l* sự mô tả về lợi *ch rất rõ r*ng m* bạn cung cấp đến thị trường v* nó khác biệt ho*n to*n so với đối thủ.

Có nhiều yếu tố bạn có thể xem xét để tạo ra sự khác biệt như...

+ Tốc độ

+ Dịch vụ

+ Giá cả

+ Uy t*n

+ Chuyên gia

+ Trải nghiệm

V* yếu tố cuối cùng l*...

PHƯ*NG TIỆN

marketing nha khoa (http://www.xn--n-5ym.vn/bvct/chi-tiet/264/marketing-khong-phuc-tap-chi-co-3-yeu-to-nay-thoi.html)
Để lựa chọn phương tiện truyền tải phù hợp, bạn cần nắm rõ khách h*ng của mình đang ở đâu, có h*nh vì gì, để tiếp c*n họ. Nếu khách h*ng của bạn không dùng Facebook thì đừng tiếp c*n trên kênh Facebook.

Tham khảo: http://www.êv.vn/bvct/chi-tiet/264/marketing-khong-phuc-tap-chi-co-3-yeu-to-nay-thoi.html (http://www.xn--y-vfa.vn/bvct/chi-tiet/264/marketing-khong-phuc-tap-chi-co-3-yeu-to-nay-thoi.html)