Close

Conversation Between Powkasto and medialex

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán như ngày đó bọn họ nh́n trúng tài năng luyện khí của ngươi, buộc ngươi luyện chế ma binh cho bọn họ, ngươi sẽ làm thế nào?"
    Môn La không tán thành đem ma binh lấy ra, t́nh huống theo như lời của hắn nói rất có thể sẽ phát sinh, nhưng hắn không muốn can thiệp vào quyết định của Dịch Vân, cũng chỉ có thể từ bên cạnh nhắc nhở thôi.
    Dịch Vân nghe xong chỉ cười nói: "Cái t́nh huống này ta đă sơm cân nhắc tới rồi! Nếu như long đảm thạch cần thiết phải có, mà xuất ra ma binh lại là phương pháp duy nhất hiện giờ, vậy trước tiên làm như thế. Lại nói, việc t́m kiếm tài liều dùng để luyện chế ma binh c
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1