Close

Conversation Between Truven and medialex

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán g ngẩn ngơ, lại nh́n thoáng qua vách đá dựng đứng, suy nghĩ một chút, lần thứ hai gật gật đầu.
    "Được rồi, như vậy hiện tại chúng ta xuất phát một lần nữa" nói xong, nhảy lên ngồi trên người Lang Lang, ly khai tuyệt địa này.
    Nửa tháng nữa lại qua đi
    Lần này Lang Lang thật hiểu rơ lời nói của Dịch Vân, tại trong nữa tháng này, nó liên tiếp mang theo Dịch Vân t́m được sáu, bảy vách đá, trong đó thật là có phát hiện khoáng mạch mới, c̣n có những hai nơi, đáng tiếc tất cả đều giống nhau quặng sắt (mỏ sắt) mà thôi.
    "Số lượng quặng sắt rất nhiều, cư nhiên cũng dễ dàng mua được, hơn nữa tối đa cũn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1