Close

Conversation Between Aldric and medialex

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán hẩm, cũng cần số lượng tối đa là năm mươi. Nhưng nếu ngươi từ đó tự tay luyện thành năm thanh tứ phẩm ma binh, coi như là kỳ tích rồi!"
    "Ngươi bây giờ sẽ cho rằng c̣n có rất nhiều bí ngân, không cần lo lắng sao?"
    Dịch Vân nghe vậy lặng yên! Lập tức nghĩ đến chính ḿnh ở trên đỉnh núi luyện chế nhị phẩm luôn luôn thất bại, cũng thấy Môn La giảng giải không sai.
    Môn La nói tiếp: "Về phần luyện tài ngũ phẩm vẫn thần thiết, Ngạc Đa Đồ chưa từng nghe qua cũng là b́nh thường thôi. Xem ra bên ngoài vẫn thần thiết cùng quặng sắt giống nhau không sai biệt lắm, chỉ là nó có ánh sáng màu đen đậm, vả l
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1