Close

Conversation Between Mehril and medialex

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán n kinh mạch ta đều không có bất kỳ ư kiến ǵ… Chỉ là ngươi nên rơ ràng, không nói đến sẽ làm việc ngươi tu luyện đấu khí bị bại lộ, Mễ Nặc có nguyện ư mạo hiểm cho ngươi cải biến kinh mạch không c̣n khó nói, tối trọng yếu, cái pháp môn ma lực này là tổ truyền của Tư Đạt Đặc gia tộc, không thể tùy tiện truyền ra ngoài!"
    Dịch Vân nghe vậy cũng im lặng gật đầu, hướng đại môn đi ra.
    Khi Dịch Vân rời khỏi pḥng viện trưởng không lâu, trước mặt bỗng nhiên đi tới hai nử tử, trong đó một người rơ ràng là Ny Khả mấy tháng không gặp.
    "Dịch Vân, ngươi tại sao lại trong pḥng viện trưởng đi tới, bởi hà
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1