Close

Conversation Between Fiarus and medialex

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán chinh phục. Ghi nhớ vị trí khởi điểm, hắn cất bước đi vào.
    Dịch Vân vừa vào trong rừng, thâm nhập chưa được một dặm, chợt nghe từ trong thâm sơn rừng rậm hổ gầm vượn hú, thanh âm đủ chủng loại, ác thú, ma thú, trong nháy mắt hắn phảng phất nhớ lại ngày c̣n trong Lạc Nhật sơn mạch, thời gian cẩn thận kiệt lực bôn đào.
    Theo thời gian trôi qua, Dịch Vân cũng càng ngày càng đi sâu vào ao đầm ma thú, hắn dọc đường chỉ thấy ma thú dưới tam giai, đều không để ư tới, mục đích chuyến đi này chỉ là t́m kiếm tử tinh quáng mạch, chiến đấu vô vị có thể tránh th́ tránh.
    Tại trong rừng rậm nguyên thủy, D
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1