Close

Conversation Between Nardam and medialex

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm đào tạo kế toán dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán háng mới có thể khai thác hết, huống chi thời gian của hắn cũng không c̣n nhiều, chỉ có thể toàn bộ mục tiêu đặt ở tử tinh quáng.
    "Ai, ôi tử tinh quáng thật khó t́m a" Dịch Vân than thở.
    Lúc này Môn La xuất hiện bên người Dịch Vân, cười nói" T́m một tử tinh quáng mà đă nản ḷng sao? Nếu là ngày sau, ngươi nếu t́m kiếm luyện tài tứ phẩm – bí ngân, hoặc là luyện tài chủ yếu ngũ phẩm … vẫnthần thiết nói, chẳng phải là càng thêm đau đầu lắm sao?"
    "Bí ngân, chúng ta dĩ nhiên tại Lạc Nhật Sơn Mạch t́m kiếm được một ít rồi mà, số lượng c̣n lại, ta không có lo lắng, nhưng thật ra vẫnthần thiết nhữn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1